HOME>小琉球景點>小琉球山豬溝
小琉球山豬溝

小琉球山豬溝

山豬溝位於杉板澳口左上端,與烏鬼洞銜接相通,溝為斷崖所形成,怪石嵯峨,起伏交錯,形勢頗為峻險。崖深數丈,曲徑通幽,迂迴四百公尺,谷內遍佈荊棘苔藤,花草叢生,仍然保持原始風味。